Håndværkerfradrag til byggeopgaver

Fra og med 2018 er den såkaldte BoligJobordning, også kaldet håndværkerfradrag, gjort permanent. Det skete med den nye finanslovsaftale for 2018. Aftalen fortsætter med at give dig fradrag for bl.a. håndværksydelser.

Få fradrag for håndværkerydelser

Håndværkerfradraget fra 2018 og frem fortsætter med at give fradrag, som det gjorde i 2016 og 2017. Dog er der en række ting, som du ikke længere kan få fradrag for. Hos Arnth Jensen Byg kender vi reglerne og kan rådgive dig om håndværkerfradraget.

Beløb for håndværkerfradrag:

Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Du kan få fradrag for arbejdslønnen til håndværkere, og altså ikke for køb af materialer.

Her er nogle eksempler på bygge-opgaver, der berettiger til håndværkerfradrag:

  • isolering af tag
  • Reparation og forbedring af skorsten
  • Nye ruder og vinduer
  • Forsatsvinduer
  • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
  • Nye yderdøre, terrassedøre mv.
  • Isolering af ydervægge
  • Hulmursisolering
  • Isolering af gulv. Det kan fx være: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

 

Der er typisk ikke fradrag for at bygge nyt køkken eller bad.

Et håndværkerfradrag bliver givet som et fradrag for lønudgifter til en håndværker. Fradraget for håndværkerudgifter er på 12.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år.

Læs mere om håndværkerfradraget og om, hvordan du helt konkret trækker det fra på SKATs hjemmeside.

Arnth Jensen Byg ApS rådgiver dig om, hvilke håndværkeropgaver, der er omfattet af håndværkerfradrag. Læs vores referencer og bliv inspireret til at gøre boligdrømmene til virkelighed. Du kan bl.a. læse om, hvordan familien Heinonen fik en lavere varmeregning med nyt tag.

En række isoleringsopgaver er stadig omfattet af håndværkerfradrag, men det er langt fra alle.

Hos Arnth Jensen Byg ApS kender vi reglerne og kan give dig et råd med på vejen, hvis du gerne vil forbedre din bolig.